By admin

0

Radca prawny, a prawnik – jakie są różnice?

Categories : Usługi

Radca prawny, a prawnik są to dwa różne zawody, choć często zdarza się, że różnice między nimi są pomijane, niwelowane. Nie wiemy do kogo mamy zwrócić się z danym problemem prawnym, czy do prawnika, czy do radcy, czy do notariusza. Szkoda, bo taka wiedza pomogłaby w zaoszczędzeniu nerwów i pieniędzy. Warto zatem dowiedzieć się, jakie są podstawowe różne między prawnikiem, a radcą prawnym, by w razie konieczności móc od razu skorzystać z pomocy odpowiedniego specjalisty.

fot. pixabaycom | cc0

Prawnik — kim jest i czym się zajmuje?

Wykonywanie zawodu prawnika reguluje ustawa — Prawo o adwokaturze. Na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje, a także adwokaci prowadzą działalność gospodarczą. Droga do wykonywania zawodu prawnika jest niezwykle długa. Najpierw należy ukończyć 5 cio letnie studia magisterskie, na kierunku prawo, a następnie odbyć staż i aplikacje oraz specjalizacje. Prawnicy mogą prowadzić własne kancelarie prawne lub pracować u kogoś. Zakres pracy prawnika, obejmuje:

  • Udzielanie porad prawnych
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Opracowywanie projektów aktów prawnych
  • Występowanie przed sądem
  • Występowanie przed urzędami

Radca prawny — kim jest i czym się zajmuje?

Jeżeli chodzi o zawód radcy prawnego, zasady jego wykonywana, również reguluje ustawa. W tym przypadku jest to ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i zgodnie z ww. ustawą — wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Co ciekawe, od 2015 roku radcy prawni mogą reprezentować swoich klientów w sądzie w sprawach karnych i karnoskarbowych, jeżeli nie pozostają w stosunku pracy. Co to oznacza? Uprawnienie przysługuje radcom wykonującym zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawego oraz w odpowiedniej spółce. Po wprowadzonych w 2015 roku zmianach radca prawny może udzielać porad i konsultacji prawnych, sporządzać opinie prawne, opracowywać projekty aktów prawnych, a także występować przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Jak widać, różnice między prawnikiem, a radcą prawnym po wprowadzonych zmianach są zatem niewielkie, a taka postać rzeczy ma miejsce jedynie w Polsce.