By admin

0

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Categories : Zdrowie

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna? Niezależnie od rodzaju, każda psychoterapia ma za zadanie zdiagnozowanie i zidentyfikowanie źródła problemów danego pacjenta. Mogą mieć różne przyczyny oraz różne objawy, takie jak złe samopoczucie psychiczne i fizyczne, utrudniające codziennie funkcjonowanie. Psychika człowieka to bowiem niezwykle złożona sfera, której działanie zależy od powiązanych ze sobą procesów. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku problemów fizycznych, może dojść do zaburzeń różnych procesów. Prawidłowe zdiagnozowanie i leczenie zaburzeń psychicznych wymaga dobrania odpowiedniej metody i wdrożenia psychoterapii. Jedną z nich jest terapia psychodynamiczna.

fot. pixabaycom | cc0

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że przyczyną objawów psychologicznych mogą być nieuświadomione popędy, tłumione przez wewnętrznego mentora, który nie pozwala im manifestować się w codziennym życiu pacjenta. To właśnie te tłumione popędy i potrzeby szukają drogi ujścia i generują objawy neurotyczne. Terapia psychodynamiczna ma na celu wydobycie owych popędów i potrzeb na światło dzienne, dzięki rozmowie pacjenta z terapeutą. Jej zadaniem jest także osłabienie wewnętrznej cenzury, tak żeby pacjent był w stanie realizować swoje potrzeby w naturalny, zdrowy sposób.

Psychoterapia psychodynamiczna — na czym polega?

Terapia psychodynamiczna to nic innego jak rozmowa pacjenta z terapeutą. To pacjent sygnalizuje, o czym chciałby rozmawiać, a terapeuta dobiera do tego odpowiedni sposób rozmowy. Terapia powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu i więzi oraz porozumieniu, pomiędzy pacjentem, a terapeutą. Terapia psychodynamiczna opiera się na zasadach klasycznej psychoanalizy. Zadaniem pacjenta jest otwarcie mówić o swoich problemach, a zadaniem terapeuty jest dokonywać interpretacji tych wypowiedzi i prowadzić pacjenta po problemach jego własnej psychiki. Ma on rozumieć jej uwarunkowania i mechanizmy generujące określone zachowania, szczególnie te niechciane i będące źródłem danych problemów. Część z nich jest wynikiem określonego sposobu myślenia, który pacjent zaczął wykształcać już na wczesnym etapie życia. Pewne schematy ulegają pogłębieniu w dorosłym życiu, dlatego tak często terapia wymaga analizy przeżyć z dzieciństwa.